support@mothe.vn 093. 629. 58 59

Tổng hợp các thông tin ưu đãi nổi bật dành cho chủ thẻ thường xuyên sử dụng thẻ để mua sắm, với mỗi lần sử dụng ngân hàng phát hành thẻ sẽ quy định mức đổi điểm thưởng. Tại một mức điểm nhất định mà khách hàng đã tích lũy, có thể dễ dàng quy đổi không giới hạn thành: 

  • Quà tặng mua sắm
  • Quà tặng ăn uống
  • Qu&agrav

Tin tức, bài viết mới nhất về "tích lũy điểm thưởng"