support@mothe.vn 093. 629. 58 59

Danh sách các loại thẻ tín dụng Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín mới nhất

Danh sách các loại thẻ tín dụng Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín kèm thông tin chi tiết về lãi suất, phí thường niên thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cho khách hàng so sánh, lựa chọn
16 thẻ tín dụng phù hợp
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 0,37%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Phí giao dịch ngoại tệ: 2,7% số tiền giao dịch. Yêu cầu thu nhập: 300.000.000đ. Lãi suất (%/năm): 20.04%. Phí thường niên: 19.999.000đ. Chi tiêu/dặm: 32.000đ. Hoàn tiền trung bình: 0,37%. Tổ chức thẻ: Visa. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 1.000.000đ. Lưu ý khác: Ngân hàng có yêu cầu khác để chứng minh thu nhập cho khách hàng tự doanh/chủ doanh nghiệp. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận của đơn vị công tác Sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú Hóa đơn điện, nước. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Số ngày miễn lãi: 55. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Miễn phí phòng chờ sân bay: 1. Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Bảo hiểm du lịch: 1. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 1. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  20,04%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 0,35%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú/Chứng nhận quyền sở hữu nhà đất/Hóa đơn điện nước. Yêu cầu thu nhập: 50.000.000đ. Hoàn tiền trung bình: 0,35%. Phí thường niên: 1.499.000đ. Tổ chức thẻ: MasterCard. Phí giao dịch ngoại tệ: 2,8% số tiền giao dịch. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 1.000.000đ. Lãi suất (%/năm): 25.8%. Lưu ý khác: Ngân hàng có yêu cầu khác để chứng minh thu nhập cho khách hàng tự doanh/chủ doanh nghiệp. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận của đơn vị công tác Sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Số ngày miễn lãi: 55. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Miễn phí phòng chờ sân bay: 1. Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Bảo hiểm du lịch: 1. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 1. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  25,8%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 0,35%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Phí thường niên: 999.000đ. Hoàn tiền trung bình: 0,35%. Yêu cầu thu nhập: 30.000.000đ. Phí giao dịch ngoại tệ: 2,6% số tiền giao dịch. Tổ chức thẻ: Visa. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 1.000.000đ. Lãi suất (%/năm): 25.8%. Lưu ý khác: Ngân hàng có yêu cầu khác để chứng minh thu nhập cho khách hàng tự doanh/chủ doanh nghiệp. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận của đơn vị công tác Sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú Hóa đơn điện, nước. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Những đặc điểm khác: Lương tối thiểu để mở thẻ: 5.000.000đ khi không cư trú tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Số ngày miễn lãi: 55. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 0. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Bảo hiểm du lịch: 1. Miễn phí phòng chờ sân bay: 0. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  25,8%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 3%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Phí giao dịch ngoại tệ: 2.6% số tiền giao dịch. Phí thường niên: 999.000đ. Hoàn tiền trung bình: 0,35%. Lưu ý khác: Phải mua tour của TST Tourist. Chứng minh thu nhập: Xác nhận mua tour hoặc hóa đơn mua tour của TST Tourist. Yêu cầu thu nhập: Xem Lưu ý. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú/Hóa đơn điện, nước. Tổ chức thẻ: Visa. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 1.000.000đ. Lãi suất (%/năm): 25.8%. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Số ngày miễn lãi: 55. Bảo hiểm du lịch: 0. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 0. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Miễn phí phòng chờ sân bay: 0. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  25,8%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 0,50%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động Sao kê lương 3 tháng gần nhất. Yêu cầu thu nhập: 60.000.000đ. Phí thường niên: 1.499.000đ. Chi tiêu/dặm: 20.000đ. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú/Hóa đơn điện, nước. Phí giao dịch ngoại tệ: 2,6% số tiền giao dịch. Hoàn tiền trung bình: 0,50%. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 100.000đ. Tổ chức thẻ: Visa. Lãi suất (%/năm): 25.8%. Lưu ý khác: Ngân hàng có yêu cầu khác để chứng minh thu nhập cho khách hàng tự doanh/chủ doanh nghiệp. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Số ngày miễn lãi: 55. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 0. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Miễn phí phòng chờ sân bay: 1. Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Bảo hiểm du lịch: 1. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  25,8%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
 • Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn So sánh Đã thêm
  Hoàn tiền cao nhất: 3%. Hoàn 1.000.000đ tại Điện máy Chợ Lớn: Giảm 1.000.000đ khi mua trả góp 0% cho sản phẩm từ 10.000.000đ trở lên với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Hệ thống Siêu thị Điện máy Chợ Lớn. Lưu ý khác: Phải mua tour của TST Tourist. Chứng minh thu nhập: Xác nhận mua tour hoặc hóa đơn mua tour của TST Tourist. Yêu cầu thu nhập: Xem Lưu ý. Chứng minh nơi cư trú: Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú/Hóa đơn điện, nước. Tổ chức thẻ: Visa. Phí giao dịch ngoại tệ: 2,8% số tiền giao dịch. Số tiền tối thiểu phải trả mỗi tháng: 5% dư nợ Tối thiểu 1.000.000đ. Phí thường niên: 399.000đ. Hoàn tiền trung bình: 0,31%. Lãi suất (%/năm): 25.8%. Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng: 1. Thời hạn tích lũy điểm thưởng: 3 năm. Chương trình khách hàng thân thiết: Sacombank Plus. Tích lũy ưu đãi bằng: Tiền hoàn lại và Dặm bay. Phí ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch Tối thiểu 60.000đ. Phí chậm thanh toán: 6% số tiền chậm thanh toán Tối thiểu 80.000đ. Số ngày miễn lãi: 55. Bảo hiểm du lịch: 0. Dịch vụ hỗ trợ du lịch 24/7: 0. THÔNG TIN KHUYẾN MẠI: . Chứng minh nhân thân: CMND/Hộ chiếu. Hồ sơ mở thẻ: . Miễn phí phòng chờ sân bay: 0. Tiện ích sử dụng thẻ: . Phí: . Phí phát hành: Miễn phí. Thông tin chính: .
  Xem chi tiết

  Lãi suất

  25,8%

  Năm

  Miễn lãi

  55

  Ngày

  Đăng ký ngay
  So sánh ngay >>

  Thông tin mở thẻ tín dụng

  Thẻ tín dụng là gì?

  Thẻ tín dụng (Credit Card) là thẻ ngân hàng cho phép bạn mượn tiền của ngân hàng để mua hàng với điều kiện bạn phải trả lại số tiền bạn tiêu trong một khoảng thời gian quy định. Hay nói cách khác, thẻ tín dụng là thẻ chi tiêu trước trả tiền sau.

  Số tiền trong thẻ tín dụng được ngân hàng cấp cho khách hàng gọi là hạn mức thẻ tín dụng.

  Thời gian miễn lãi (45 - 60 ngày) là khoảng thời gian bạn hoàn trả lại số tiền đã chi tiêu mà không bị tính lãi.

  Hạn mức thẻ tín dụng là gì?

  Hạn mức thẻ tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cung cấp cho bạn để thanh toán trong một chu kỳ nhất định. Kỳ hạn này chính là khoảng thời gian để bạn mua sắm tới ngày thanh toán đủ số nợ đã dùng cho ngân hàng. Nếu dùng thẻ tín dụng để thanh toán qua POS/ EDC thì bạn có thể dùng 100% hạn mức, nhưng nếu dùng thẻ để rút tiền mặt tại ATM thì chỉ có thể sử dụng 50% hạn mức.

  Hạn mức này được cấp tùy thuộc vào những thông tin được ngân hàng xác minh về thu nhập hàng tháng và mức độ ổn định của thu nhập đó đối từng khách hàng cụ thể.

  Quy trình mở thẻ tín dụng

  Quy trình mở thẻ tín dụng được chia thành 5 bước:

  Bước 1: Lựa chọn và đăng ký thẻ tín dụng phù hợp tại website mothe.vn

  Bước 2: Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ: CMND/Sổ hộ khẩu, bảng lương hoặc sao kê lương 3 tháng gần nhất và HĐLĐ còn hiệu lực.

  Bước 3: Phía ngân hàng thẩm định hồ sơ và ra quyết định phát hành thẻ tín dụng.

  Bước 4: Ngân hàng cấp hạn mức và phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng.

  Bước 5: Thông báo và gửi thẻ cho khách hàng.

  Lợi ích khi mở thẻ

  An toàn vì không phải lo mất tiền khi mang theo quá nhiều tiền trong ví

  Thanh toán linh hoạt giúp bạn chi trả các hóa đơn mọi lúc mọi nơi trong và ngoài nước

  Ưu đãi bất tận khi mua sắm hoặc đặt hàng và thanh toán qua thẻ tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hàng, trang thương mại điện tử...

  Theo dõi lịch sử mua sắm và cân đối chi tiêu qua sao kê gửi hàng tháng

  Được mượn tiền ngân hàng để mua sắm mà không phải trả lãi trong vòng 45 - 60 ngày.

  Một số loại thẻ tín dụng phổ biến hiện nay

  Thẻ tín dụng sinh viên: Là loại thẻ được cấp cho sinh viên năm 3 của các trường đại học trên cả nước, sở hữu ít nhất 1 chiếc xe máy và điểm học tập từ 7.0 trở lên.

  Thẻ tín dụng doanh nghiệp: Là loại thẻ tín dụng được ngân hàng phát hành cho doanh nghiệp khi có nhu cầu.

  Thẻ tín dụng không giới hạn: Là loại thẻ tín dụng không có giới hạn chi tiêu được đặt trước mà giới hạn này tùy thuộc các thông tin tài chính của người mở thẻ mà tổ chức phát hành có được.

  Thẻ tín dụng quốc tế: Là sản phẩm thẻ tín dụng giúp khách hàng có thể thanh toán, sử dụng tại các điểm chấp nhận thẻ trên phạm vi toàn cầu.

  Thẻ tín dụng hoàn tiền (Cashback): Là ưu đãi ngân hàng dành cho khách hàng khi mua khi sắm bằng loại thẻ này.

  Tin tức thẻ tín dụng