support@mothe.vn 093. 629. 58 59

ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG

Tại Mothe.vn, chúng tôi đề cao tính chất bảo mật trong mọi thông tin giao dịch. Với điều khoản hoạt động này sẽ nêu rõ “Chính sách Bảo mật” tại Mothe.vn Khi ghé thăm, truy cập bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu tại Mothe.vn hoặc sử dụng bất kì dịch vụ được cung cấp thông qua Mothe.vn, nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản hoạt động này.

1. Nguyên tắc bảo mật

Mothe.vn tôn trọng mọi quyền riêng tư và tận tâm- bằng mọi biện pháp công nghệ có thể để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm bảo vệ những dữ liệu cá nhân có thể được chúng tôi thu thập.

Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống Mothe.vn.

2. Thu thập Dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp họ tên và SĐT hợp lệ. Những thông tin này nhằm hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm và đăng ký sản phẩm phù hợp với nhu cầu mà bạn cung cấp.

3. Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi cam kết dữ liệu của bạn sẽ không bị bên thứ 3 khai thác, ngoại trừ các trường hợp:

  • i)  Chúng tôi được bạn chấp thuận;
  • ii) Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  • iii)Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;
  • iv)Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;

Cuối cùng, nếu bạn không hài lòng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và bạn không muốn chấp nhận tất cả điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng, bạn có thể ngưng việc truy cập Trang web của chúng tôi ngay lập tức.